Noter Tercüme Hizmeti

Noter Tercüme Hizmeti

 

Noter Onaylı Tercüme Nedir


Resmi bir makam için yapılan çevirilerde tercüme hizmetini sunan tercümanın yeminli tercüman olması ve noter tarafından onaylanmış olması, yapmış olduğu çevirinin noter onaylı tercüme olması demektedir.

 

NOTER ONAYLI TERCÜME


Nüfus cüzdanı, kimlik, mahkeme kararı, diploma ve aile cüzdanı gibi resmi evraklar için noter onayı gerekmektedir. Bu resmi evrakların verileceği kurum sizden resmi onay istediği taktirde noter onaylı tercüme yaptırmanız gerekmektedir. Ayrıca bu belgelerin yasalar önünde geçerli sayılabilmesi için İçişleri Bakanlığı’nın noterlere vermiş olduğu onaylama işleminden geçmiş olması gerekmektedir. Evrakların noter onaylı sayılabilmesi için çeviri hizmeti yapmış olan yeminli tercümanın yemin zaptını imzalamış olması noter tarafından tasdiklenmesi gerekmektedir.

 

YEMİNLİ TERCÜMAN NASIL OLUR


Çeviri hizmeti sunacak olan kişinin bildiği yabancı dili kanıtlayan bir belge ile birlikte notere başvurarak tutanak tutturması gerekmektedir. Bu tutanak tercümanın bu dili çok iyi bildiğini ve tercümanın bu dilde yaptığı çevirilerin noter onaylı olduğunu göstermektedir. Bu tutanağın bir örneği noterde bir örneği ise çevirmende kalır. Bu tutanak işlemi gerçekleştirilirken yeminli tercüman olacak kişinin noter huzurunda yemin etmesi gerekmektedir. Tutanak ve yemin etme işleminin ardından noter bünyesinde bulunan tercüman defterine tercümanın kaydı yapılır. Yemin belgesi bulunmayan tercümanların çevirileri noterlerce onaylanmamaktadır. Yemin belgesine sahip olan tercümanlar çok iyi bildiği dilden yaptıkları çevirilere imzasını atıp, kaşesini basar. İmzalanmış ve kaşelenmiş bu çeviriler noter tarafından onaylanır ve noter onaylı tercüme olarak kabul edilir.

 

NOTER TASDİKİ NEDEN GEREKLİDİR?


Resmi evraklarda yapılacak olan çeviriler için noter tasdiki gerekmektedir. Evrakın gerçek ve geçerli olduğunu, doğru bir şekilde tercüme edildiğini ispatlamak için noter tasdiki gerekmektedir.

 

Aşağıda noter onaylı tercümesi istenilebilecek bazı resmi evraklara ilişkin örnekler bulabilirsiniz:

Nüfus Cüzdanı Tercümesi
Kimlik Belgesi Tercümesi
Pasaport Tercümesi
Doğum Belgesi Tercümesi
Nüfus Belgesi Tercümesi
Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Tercümesi
Adli Sicil Kaydı Tercümesi
Evlilik Cüzdanı Tercümesi
İkametgâh Tercümesi
İkamet İzni Tercümesi
Oturma İzni Tercümesi
Sağlık Raporu Tercümesi
Diploma Tercümesi
Diploma Denkliği Tercümesi
Transkript Tercümesi
Sertifika Tercümesi
Muvafakatname Tercümesi
Vekâletname Tercümesi
Mahkeme Tutanağı Tercümesi
Patent Belgesi Tercümesi
Sözleşme Tercümesi
İmza Sirküleri Tercümesi
Oda Sicil Kaydı Tercümesi
Resmi Gazete Tercümesi
Maaş Bordrosu Tercümesi
Banka Hesap Dökümü Tercümesi
Vize Başvuru Formu Tercümesi
Sponsor Mektubu Tercümesi
Vize Evrakları Tercümesi
Niyet Mektubu Tercümesi
Referans Mektubu Tercümesi
CV Tercümesi
Özgeçmiş Tercümesi

 

İlgili Resimler

Öne Çıkarılanlar

Yeminli Tercüman, lisans eği

Ak - Buura Tercüme Büro

Noter Onaylı Tercüme